مدیران ارشد

معرفی مدیران ارشد شرکت آسیا سیر ارس

مدیران ارشد

کامران سیاوشی فر

مدیر تعمیرات و نگهداری
کارشناسی مهندسی مکانیک

امیرپورذاکری

مدیر پروژه های فولاد

کارشناسی ارشد صنایع

سعادت یزدانی

مدیر سیر و حرکت
کارشناس فنی

ایرج غلامپور

مدیر پروژه های مس

کارشناسی مهندسی برق